CO JE QI-GONG


Qi-gong znamená v překladu dovednost pracovat s vitální energií.

"Qi" (čchi) je označení pro vitální energii, "gong" znamená práci a kultivaci.

Co je to Qi (čchi)

Qi je energie, která se nachází všude a ve všem a je spojnicí mezi hrubou hmotou a neviditelnou silou. Čínský znak pro Qi (česky čchi, japonsky Ki ) se skládá ze dvou složek, jednu tvoří "plyn" nebo "pára", "vzduch" a druhou "rýže". To znamená, že Qi může být tak jemná i nehmotná jako pára a hustá a hmotná jako zrnko rýže.

Qi je základem všeho živého, všech tělesných procesů, fyzických, psychických i mentálních. V užším smyslu znamená Qi energii. Qi je často praktikanty Qi-gongu ztotožňována s pojmem "vnitřní síla".

Přestože energie Qi není druh elektrické ani tepelné energie, ani žádné "běžné" energie, můžeme si její přítomnost představovat jako přítomnost jakési živoucí bioelektřiny. Stejně jako Qi i elektřina není vidět a přesto existuje, přesto ji můžeme vnímat.

Každý z nás jistě pocit přítomnosti čchi zažil:

Když například z mrazivého pobytu venku, kde mrznou prsty na rukou, náhle vejdete do přetopené místnosti, po chvilce Vám začne mravenčení v prstech, jejich brnění a elektrizování. To je spontánní (vůlí nevyvolaný) projev čchi.

Tento typický pocit přítomnosti čchi umí kdykoliv, během několika vteřin nebo desítek vteřin, vědomě vyvolat každý pokročilý praktikant TAIJI a Qi-gong.

Po vyvolání pocitu přítomnosti čchi ji praktikant může dále vědomě řídit, nechat proudit, cirkulovat, koncetrovat, vysílat atd.

Rozeznáváme několik typů tělesné Qi v rozpětí od jemné a řiďounké po hustou a hrubou.

Vše je pouze jedna Qi, která na sebe bere různé podoby. Liší se v místě výskytu a ve funkci.


Mezi hlavní úkoly Qi patří funkce:

1. Transportní - hybná síla pro všechny životní pochody v těle

2. Zadržovací - drží tok krve, esence, tekutin ve vymezených drahách

3. Transformační - různé procesy přeměny

4. Ochranná - obranná Qi na povrchu těla

5. Zateplující - hlavně jang Sleziny a Ledvin

6. Vyživovací - výživné látky do celého organismu

Qi můžeme rozdělit na prenatální (předporodní, vrozenou), která pochází přímo z esence, tedy životního potenciálu, zděděného po rodičích a dále Qi postnatální, kterou je možno doplňovat a získávat především z potravy, dýchání, přírodních a kosmických zdrojů (jezera, hory, drahokamy, Slunce, Luna, zvláště pak její úplněk, hvězdy, planety) a cvičením Qi-gong.

Proudění čchi

Cvičení Qi-gong umožňují lepší proudění vnitřní energie Qi v tzv. meridiánech, subtilních energetických kanálech, kterými je protkáno celé tělo. Dostatek kvalitní Qi a její správné proudění meridiány je předpokladem toho, že se cítíme skvěle, jsme vitální, zdraví, cítíme se svěží, jsme fyzicky i psychicky silní, optimističtí a šťastní.

Naopak disharmonie Qi a jejího proudění v drahách se projeví jako stav slabosti, únavy, deprese, nedostatek sil vypořádat se s problémy, pesimismus, onemocnění.

Trvalý nedostatek Qi a blokády v meridiánech, které ztěžují průtok Qi, mohou vést v důsledku k těžkým onemocněním, někdy až k úplnému kolapsu duševnímu a fyzickému a pokud nedojde k nastolení harmonie, může nastat i předčasná smrt.


Rozdělení jednotlivých škol Qi-gongu

Je mnoho druhů a škol Qi-gongu. Některé jednodušší Qi-gongy lze technicky zvládnout a pochopit za hodinu, den, jiné, propracovanější systémy Qi-gong lze ovládnout za několik měsíců i let.

Počátky Qi-gongu byly v Číně zaznamenány již před několika tisíci lety, v období starověku. Mudrci označují Qi-gong za metodu sběru, úschovy a kultivace Qi, která člověku umožňuje porozumět sobě samému a dosáhnout klidu, vnitřního míru a spokojenosti v denním životě.

Qi-gong obsahuje cvičení pohybů, postojů, cvičení mysli a dechu.

Podle zaměření a cílů lze rozlišit pět základních škol či tříd Qi-gongu:

  • Buddhistický Qi-gong - zaměřený na dosažení osvícení, spásy sebe sama i všech živých bytostí. Důraz na dosažení správného stavu vědomí během cvičení a meditace. Můžeme sem zařadit Bódhidharmovo I-ťin-ťing nebo moderní styl vyučovaný i v ČR "Orel v hnízdě".
  • Taoistický Qi-gong - cílem je posílení těla a duše, prodloužení života a získání tzv. "Nesmrtelnosti". Snaží se o získání mimořádných schopností a pochopení přírodních zákonitostí. Adept se navrací do prapůvodního stavu vědomí, sjednocuje se s TAO...
  • Konfuciánský Qi-gong - cílem je zdokonalení charakteru a morálky, příkladné chování a celková kultivace osobnosti, bytostná čistota, plné rozvinutí potenciálu lidství...
  • Zdravotně preventivní a léčebný Qi-gong - cílem je upevnění a posílení zdraví, posílení energie vnitřních orgánů a léčba chorob. Vychází z teorií TČM (tradiční čínské medicíny). Do tohoto Qi-gongu můžeme zařadit tradiční Wu-čchin-si (Cviky pěti zvířat), Pa-tuan-ťin (Osm kusů brokátu), z moderních Qi-gongů např. opět systém "Orel v hnízdě".
  • Bojový Qi-gong - je zaměřen na získání fyzických a psychických sil, rozvoj tělesné a duševní odolnosti. Využívá energie Qi v obraně a útoku, vede k rozvinutí vynikajících bojových schopností. Patří sem vnitřní školy čínských bojových umění - především Tai Ji Quan (Pěst extrémního předělu), Sing-I Quan (Pěst formy a vůle) a Pa-Kua Quan (Pěst osmi trigramů).

Všechna cvičení Qi-gong mohou být v zásadě rozdělena do dvou obecných kategorií, podle toho, zda je Qi-gongem vytvářena Qi primárně na povrchu těla (Waj-tan) nebo v jeho jádru, těžišti (Nej-tan):

  • Waj-tan (vnější elixír) - touto praxí se zvyšuje cirkulace Qi, stimulací jedné oblasti těla - např. končetin - natolik, aby se zde vytvořil velký potenciál energie a přetekl systémem kanálu Qi (meridiánů) do míst s nižším potenciálem a do vnitřních orgánů. Waj-tan se dá naučit poměrně rychle, ale účinky nejsou tak silné jako u Nej-tan.
  • Nej-tan (vnitřní elixír) - znamená výrobu a hromadění Qi vnitřně (v tan-tchienu 1,5 palce pod pupkem v hloubi břicha). Zatímco při Waj-tanu se Qi hromadí v končetinách a pak se pohybuje do těla, Nej-tan hromadí Qi v těle (v tan-tchienu) a vede ji meridiány ven do končetin. Výcvik v Nej-tan zabere více času, než nám začne fungovat vytváření energie v tan-tchien. Zato účinky Nej-tanu jsou oproti Waj-tanu mocné...

Proč praktikovat Qi-gong

Co dává praktikování Qi-gong je hezky vyjádřeno v předmluvě k "Pravému rukopisu I-ťin-ťing" (jedna z forem Qi-gongu), Čchang Jüe-feng, dynastie Čching, Šun-č´ 1644 n.l. :

"...zeptal jsem se, k čemu se používá vnitřní síla. Řekl na to:
K zahnání nemoci - to je první použití.
Nikdy neonemocnět - druhé.
Celý život být silný muž - třetí.
Nebát se hladu a zimy - čtvrté.
Více mužských vlastností, být chytrý a krásný - páté.
Sto vítězství v ložnicových soubojích - šesté.
Zvednout perlu z bahnité vody - sedmé.
Bránit se útoku bez pocitu strachu - osmé.
Po tréninku úspěch nepomine - deváté.
To jsou však stále ty vedlejší.
Konečným cílem, k jehož dosažení se těchto devět prostředků používá, je
dosažení TAO a BUDDHOVSTVÍ..."


Každý člověk je jiný, každý pociťuje dění v sobě i okolo sebe trochu jinak než ostatní a proto i pocit Qi se u každého může projevovat jinak. Někdo cítí určité fenomény téměř okamžitě, někdo později (a úplně někde jinde) a někdo necítí vůbec nic (avšak to neznamená, že se nic v těle neděje - pocity, které zachycujeme vnějšími smysly jsou jen špičkou ledovce).

Na začátku praxe většinou nic necítíte, protože se energie v těle musí nejprve probudit. Po určité značně individuální době začínají první projevy. Většinou je to pocit tepla nebo chladu buď v celém těle nebo lokálně. Dále pak určité stahování v některé části těla, naklánění těla do různých směrů - disbalance, mravenčení atd. Velmi často se po několika dnech až týdnech pravidelného cvičení začínají chvět končetiny, nejdříve velmi jemně, později se chvění zesiluje a přechází do celého těla. To všechno je naprosto v pořádku a souvisí to s aktivací Qi ve vašem těle a s pročišťováním meridiánů, jimiž si probuzená Qi razí cestu.

Na pokročilejší úrovni cvičení mohou být v těle pociťovány určité vibrace, rotace nebo vlnění, což už vypovídá o vyšším stavu energie a o její určité kultivaci. Někdy můžete cítit teplo z břicha, jež se rozlévá do celého těla, můžete také cítit pohyb energie v těle, hlavně v oblasti břicha a hrudníku, případně v hlavě nebo obličeji. Můžete cítit pohyb Qi jako určité rozpínání a stahování celého těla nebo jeho částí.

V další fázi můžete pociťovat určité jemné vibrace nebo vlnění v oblasti páteře, plazení hada páteří, tah hedvábného vlákna v meridiánech atd. Můžete cítit jak se do vašeho těla energie vlévá a jak jej vyplňuje. Někteří cvičenci mohou občas slyšet jisté zvláštní zvuky nebo vidět různé barvy, případně světelné záblesky, či prožívat jiné rozmanité fenomény.

 © Tomáš Bezděk 2020 - Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů v menu / kontakt
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky