Účinky a přínos cvičení

Související odborné články a studie o účincích Taiji:

Celostní medicína a Taiji (česky)

Lékařské studie Taiji (anglicky)

Kardiovaskulární systém

Zlepšení srdeční funkce, snížení hladiny cholesterolu, normalizace krevního tlaku.

Nervový systém

Zklidnění nervového systému, lepší řízení koordinace pohybů, rychlejší reakce, výskyt mozkových vln alfa, aktivace mozkových center a synchronizace mozkových hemisfér.

Pohybový aparát, klouby

Zvýšená hybnost jednotlivých kloubů, obnovuje se pružnost páteře, dochází k samovolnému uvolňování energetických i fyzických blokád v pohybovém aparátu.

Svaly a šlachy

Rovnoměrné posílení a zvýšená funkčnost všech svalových skupin, protažení a zvýšená pružnost šlach, svaly zůstávají uvolněné, schopné hluboké relaxace, díky zvýšené pružnosti a pohyblivosti se snižuje riziko zranění (zlomeniny, výrony).

Imunitní systém a obranyschopnost organismu

Zvyšuje se schopnost odolnosti proti civilizačním chorobám, ale i vážnějším onemocněním - preventivně působíte proti podlehnutí chřipkovým epidemiím, nemocem horních cest dýchacích apod.

Energetický systém

Pročišťují se energetické dráhy (meridiány), energie proudí volněji a harmonizuje se, je uvědomována cvičícím, energie se shromažďuje, centralizuje a znásobuje v tělesném středu (spodní tan-tchien, hara), je možné ji řídit dechem a myslí.

Emoce a cítění

Velmi jemným způsobem dochází k uvolňování a energetické transformaci nahromaděných emočních záznamů, převládají pocity tiché vnitřní radostnosti a spokojenosti, při několikahodinovém cvičení pocity vnitřního blaha až euforie, jasné pocity vnitřního ohně a vnitřní síly, schopnost naslouchat tělu a hlubinně ho vnímat a být v něm zdravě zakořeněn.

Mysl

Vyčištění, osvěžení a uspořádání mysli, zvýšená schopnost koncentrace, schopnost udržet dlouhodobě pozornost, zbavení se myšlenkových stresorů, schopnost nadhledu nad problémovými situacemi, prohloubení intuice.

Vědomí

Zvýšené sebe-vědomí a sebe-jistota, návrat k vlastnímu pravdivému středu, při několikahodinovém cvičení až mystické zážitky typu zastavení času, splývání vědomí s prostorem, pocity tělesné lehkosti až netělesnosti, splývání s Podstatou TAO, vycentrování své pozice v prostoru a čase (naplno TADY a TEĎ = VŠUDE a VĚČNĚ), tělo, mysl a dech jsou řízeny nadvědomím - vše funguje, mnohdy k vlastnímu údivu, jaksi samo, přesně a bezchybně...

Komunikace

Přirozeně vzniklá asertivita jako důsledek zvýšení kapacity osobní energie a s ní související zvýšené sebevědomí, ale i asertivita díky schopnosti být vycentrován a setrvat ve vlastním středu.

Bojové schopnosti

Po několikaletém praktikování se adept Tai Ji seznamuje s bojovými aplikacemi jednotlivých forem sestavy, díky cvičení Tchuej-šou (přetlačování rukama) je schopen rozpoznat záměr a sílu protivníka a efektivně použít jeho vlastní sílu proti němu, pokročilý cvičící je schopen intuitivně a instinktivně reagovat na jakoukoliv vnější sílu, změnu a proměnu, je schopen se ubránit, po mnoha letech procvičování Tchuej-šou může boj vnímat jako hru, nevidí před sebou nikdy nepřítele, spíše partnera a přítele - spoluhráče, přemožení síly 1000 liber silou 4 uncí (500 kg silou 200 gramů).

Mezilidské vztahy a sex

Větší otevřenost, vstřícnost a uvolněnost ve vztahu k druhým i opačnému pohlaví, větší citlivost k sobě i okolí, méně sporů a srážek s druhými kvůli lepšímu pochopení jejich síly a záměru, díky aktivaci vnitřní síly posílení sexuálního apetitu, mezilidská, partnerská a sexuální témata jsou spontánně řešena filozofií "Tchuej-šou" a Taoismu.

 © Tomáš Bezděk 2020 - Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů v menu / kontakt
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky