Metoda DNS a jak souvisí

s ČCHI-KUNG A TAIČI?


DNS - "dynamická neuromuskulární stabilizace" je světově proslavená rehabilitační metoda prof. Pavla Koláře z FN Motol Praha, postavená na odpozorování vývojové vertikalizační řady fyziologických miminek v 1. roce života.


Metodou DNS tedy prakticky brzy po příchodu na svět prošel prakticky každý z nás, jde o něco zcela přirozeného v souladu se základními principy (řízení) klidu a pohybu. Náš mozek tyto programy řízení postury a pohybu v sobě stále má - cvičení DNS tyto programy oslovuje, proto je tak terapeuticky účinné, jak je známo o prof. Kolářovi a jeho DNS.

DNS využívá všech možných výhodných a přirozených poloh - od lehu na zádech a na břiše, vzpor, přes šikmý sed, vysoký sed, nízký klek, vysoký klek, tripod, dřep, až konečně do polohy stoje a volné chůze + zaujímání sportovních pozic a pozic pro generování mimořádné tělesné síly.

Pokud vás např. bolí záda či klouby, je to často způsobeno tím, že většinu času dne jakožto dospělí využíváme pouze vyšších vývojových poloh, tj. sedu, stoje a chůze, kde se velice snadno klouby decentrují a celý pohybový systém se tak lehce rozhodí z rovnováhy.

Neboť tělo musí ohlídat např. ve stoji a dokonce v pohybu spoustu segmentů zacentrovaných (viz obrázek kameny vpravo), což je poměrně dost náročné (představte si vysoký komín postavený z kostek či kamenů, které nesmí spadnout a ještě se musí pohybovat a nedecentrovat se).

Po celý den prakticky nevyužíváme nižších vývojových poloh, které - pokud je správně zaujmete - vás dobře naučí odstranit sebemenší chyby v centrování kloubů. Učíme tak znovu tělo a mozek vytvořit si správné programy pro řízení postury a pohybu. 

Tyto korekce si poté přenesete zpět do sedu, stoje či chůze a bolest zad je najednou pryč i s odstraněnou příčinou problému.

Zde je pro nás jako cvičence Tai-či trošku principielní problém v tom, že celé Taiči probíhá na rozdíl od našeho Čchi-kung HLADINA KLIDU pouze a výhradně v režimu stoje a pohybu - tj. Taiči chůze. 

To odpočátku klade poměrně vysoké nároky na kvalitu držení těla a pohybu a neuromotorickou kontrolu postury v klidu a pohybu, nepočítáme-li navíc potřebu celkové koordinace, která je pro režim Taiči typická.

Všem žákům doporučuji mj. i jako kompenzaci Taiči ve stoji jít i do nižších poloh dle pravidel DNS a opravit si chyby centrování v těchto nižších pozicích, protože ve stoji je to z vysvětlených důvodů docela masakr udržet vše rovnou odpočátku zcela bezchybně. 

Protože jde o podvědomé, podkorové programy v držení těla, i přes naše korigující upozornění jakožto lektorů, i pokročilí žáci sekají nevědomě chyby i přes četná opakovaná a přímá upozornění z naší strany. Není snadné to ovlivnit pouze v režimu stoje a pohybu při Taiči.

Tím, že vás DNS vědomě vrátí do nižších vývojových poloh po vzoru miminek, zcela úžasně vás zbaví bolesti zad, zapojíte svaly o kterých nevíte, že je máte, zlepšíte řízení vašeho pohybu z CNS (centrální nervové soustavy).

V metodě DNS jde podobně jako v Taiči a Čchi-kung mj. o zapojení oblasti středu, tělesného jádra CORE, v Číně nazývané oblast spodního tan-tchienu, v japonsku pak hara, s obrovskými dopady na tělesnou sílu, zdraví, energii jakož i duševní a nervovou stabilitu.

Dnes se často hovoří o tom, že mají mnozí lidé tzv. povolené či nezpevněné břicho, tedy právě tuto oblast spodního tan-tchienu. Ovšem jde o hodně laické vidění situace.

Většinou nejde o to, že by byla oblast břicha nějak výrazně slabá, ale o to, že mozek (CNS) není schopen správně koordinovat, resp. zapojit do funkce celou řadu svalů v této oblasti - bránici, pánevní dno, příčný břišní sval atd.

V metodě DNS jsou hlavní cíle shodné s principy Čchi-kung a Tchaj-ťi:

  • správně zacentrovat všechny klouby

  • dosáhnout neutrální pozice ve všech kloubech a vytvořit tak předpoklady k dobrému proudění krve, tělních tekutin a čchi

  • vytvořit svalovou rovnováhu protilehlých a přidružených svalových skupin

  • optimalizovat použitou sílu tak aby byl pohyb prováděn ekonomickou silou

  • využívá podkorových programů, které jsou geneticky determinovány a mění je

  • nejde o metodu vymyšlenou člověkem, ale o aplikace přírodních zákonitostí na tělo

Metoda DNS nebyla vymyšlena člověkem, ale odpozorována od fyziologických miminek, které nikdy neudělají chybu v zacentrování svých kloubů, když zaujímají jednotlivé vertikalizační pozice. 

Tímto se DNS zásadně liší od metod jiných, které popisují správné držení těla v závislosti na kultuře, vzoru ideálu krásy, pracovním zatížení (vojenský postoj) atd.

DNS je vhodné pro každého, kdo se potřebuje naučit hluboce rozumět svému tělu v klidu i v pohybu, vnímat své tělo nebo jakkoliv uzdravit pohybový aparát, zejména páteř a velké klouby.

Při vzájemném propojení DNS, Čchi-kung a Tchaj-ťi jsou pak možnosti jak pozitivně ovlivnit pohybový systém a vnitřní prostor prakticky zcela zaručené, dostáváte to nejlepší co je v současnosti k dispozici.

Přijďte si zacvičit DNS

Od roku 2015 jsem certifikovaný terapeut DNS prof. Koláře FN Motol zapsaný v registru absolventů DNS.

 Rád vás provedu jednotlivými léčebnými pozicemi v rámci programu projektu www.hladinaklidu.cz

S DNS individuálními cviky a přesnými postupy se můžete prakticky podrobně seznámit výhradně na akcích ČCHI-KUNG - HLADINA KLIDU, kde si na každém setkání cviky DNS teoreticky vysvětlíme, prakticky procvičíme, zopakujeme, přidáme vždy několik dalších. 

V mém náhledu totiž není DNS nic jiného než vertikalizační čchi-kungová sestava, rozvíjející pohybové a energetické zdraví, schopnost vnímání vnitřního prostoru atd.

Na praktických setkáních HLADINA KLIDU je mj. i na cvičení DNS dostatek času a prostoru. 

Zájemce tedy odkazuji výhradně na tato setkání.

 © Tomáš Bezděk 2020 - Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů v menu / kontakt
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky