CO CVIČÍME NA KURZECH TAIJI A ČCHI-KUNG


Základní dovednosti

Je zcela nemyslitelné pouštět se rovnou do výuky a nácviku Taiji sestav bez dobrého zvládnutí základních dovedností. Ty slouží k přípravě těla a mysli a usnadnění dalšího postupu. Nejsou tedy zdržením či tématem - od věci, naopak jsou vítanou pomocí.

K základním dovednostem se budete vracet neustále, i jako velice pokročilí cvičenci po mnoha letech. A co víc - budete se k nim vracet s radostí a potěšením, budete je čím dál více milovat. Až tehdy nastane skutečně hluboký posun ve vašem Taiji. Více...


Čchi-kung a fyzio cvičení pro každého

Nenáročné energetizující cvičení s prvky rehabilitace.

Strečing, šetrné posílení břicha a zad, dokonalé rozcvičení krční, hrudní i bederní páteře, centrace kloubů. Velmi pestré, prožitkové, nenáročné a současně maximálně účinné cvičení ve stoje, na zemi i v chůzi. Dynamičtější než jóga a současně o mnoho snazší než Tai-či. Více...


Sestava Yang 9 forem

Je žákovskou sestavou TAIJI CENTRUM PLZEŇ se kterou u nás začínají úplní začátečníci. Fakticky jde o první částí oficiální, známé, sestavy YANG 24 FOREM. Absolutní začátečníci se začínají seznamovat s TAIJI právě nácvikem této jednoduché sestavy. Po jejím zvládnutí za jeden semestr (zhruba 5 měsíců) mohou navázat nácvikem dalších forem a doplnit si sestavu YANG 9 forem na celou "dvacetčtyřku". Toto trvá další semestr, takže celou "dvacetčtyřku" je možné zvládnout během jednoho školního roku. Více...


Sestava Yang 24 forem

Nejjednodušší sestava pro vstup do světa Taiji Quan. Nejpraktikovanější a nejznámější sestava Taiji Quan na světě. Tato sestava má titul tzv. "čínská národní sestava" a v Číně a po celém světě se cvičí v masovém měřítku. "24" vznikla roku 1956 v Číně a je zjednodušenou verzí tradiční sestavy stylu Yang, které se říká "Pomalá dlouhá forma" (viz sestava YANG 108 forem). Více...


Sestava Yang 40 forem

Sestava YANG 40 forem je vhodnou sestavou k navázání na sestavu YANG 24 forem: stejný styl, principy, provedení forem i zdravotní efekt... Sestava YANG 40 forem vznikla v roce 1988 a narozdíl od sestavy YANG 24 forem v sobě ukrývá již všechny základní techniky stylu YANG. Tato sestava vznikla pro účely soutěží, kde je důležité srovnání a objektivní hodnocení provedení sestav různých stylů - čas provedení, náročnost atd. Více...


Sestava Yang 108 forem

Jedná se o tradiční sestavu stylu YANG. Sestava je nazývána Pomalou dlouhou formou stylu YANG a podle toho kterého učitele je počítána na 85, 88, 103, 108 nebo 113 forem - avšak provedení sestavy je vždy stejné až na nevýznamné detaily.

Tradiční sestavu 108 forem cvičíme tak, jak ji cvičil mistr Yang Cheng Fu, resp. jak ji předávají jeho syn, mistr Yang Zhen Duo a jeho žák Fu Zhong Wen (pokračovatelé 4. generace linie Yang Taiji Quan). Více...


Sestava Chen 13 forem

Autorem této žákovské sestavy je mistr Zhu Tiancai (pokračovatel 19. generace linie Chen Taiji Quan). Sestavu vytvořil zjednodušením základní sestavy staré školy (Lao Jia) stylu Chen, sestavy Lao Jia Yi-lu 74 forem. Sestava "Chen 13" je tedy celá (jednotlivými formami) obsažena v "Chen 74", podobně jako tomu je u stylu Yang, kde jsou sestavy "Yang 9, 24, 37 a 40 forem" obsaženy v sestavě Yang 108 forem. Zacvičení sestavy CHEN 13 forem trvá 2-5 minut. Více...


Sestava Chen Lao Jia Yi-lu (74 forem)

V překladu doslova "První cesta staré školy rodiny Chen". Prakticky jde o nejstarší sestavu Taiji Quan, ze které se vyvinuly sestavy a styly další. Každý, kdo cvičí ze stylu Chen tuto sestavu a zároveň ze stylu Yang 108 forem, vidí mezi nimi nápadnou podobnost i posloupnost forem, tvar sestavy atd. Přesně je pak vidět, kde mistr Yang Luchan upravil a "ořezal" nebo přeměnil ty které formy LAO JIA YI-LU aby vytvořil svou sestavu, Pomalou dlouhou formu, kterou dnes cvičíme a známe jako YANG 108 forem v předání mistra Yang Cheng Fu a jeho syna, mistra Yang Zhen Duo.

Zacvičení sestavy Lao Jia Yi-Lu zabere asi 10 - 15 minut, 1/4 sestavy obsahuje tzv. výbušné "Fa-Jing". Tato sestava je klíčem a základní tréninkovou sestavou stylu Chen Taiji Quan. Obsahuje mnoho pomalých a plynulých pohybů, které vycházejí z principů navíjení hedvábí (tzv. čchan-s´ kung), esence Chen Taiji Quan. Tato sestava bývá nejčastěji počítána, rozdělována, na 74 po sobě následujících forem, bývá známa jako CHEN 74 forem.


Tuishou formy

Metodu přetlačování rukama (tuishou) vytvořil Chen Wangting (1600 - 1680). Dva lidé s rukama v neustálém kontaktu procvičují pohyby Taiji a střídavě používají směřování tělesné energie. Toto cvičení slouží k rozvinutí schopnosti pomocí kontaktu rozpoznat, kde je soupeřova rovnováha a jaké jsou jeho záměry. Jde o odhalení těžiště, energie a záměru partnera. Tedy slouží k prohloubení dovedností v Taiji, získání bojových dovedností, porozumění síle, rozvoji citlivosti, rovnováhy atd. Zpětná vazba na sólovou sestavu. Více...


Sebeobranné aplikace

Taiji Quan obsahuje 13 bojových myšlenek, technik, které můžeme hledat v jednotlivých formách sestav, Tui Shou a San Shou. Těchto 13 technik může být více méně projeveno nebo skryto v nesčetných formách Taiji Quan. Každý pohyb (forma) v sestavě Taiji je bojovou aplikací. Sestava tedy slouží jako slabikář či záznam bojových technik. Více...

 © Tomáš Bezděk 2020 - Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů v menu / kontakt
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky